Автор: Administrator   
Неделя, 17 Юни 2012г. 08:53ч.

ОТЧЕТ за дейността на ОДК

за учебната 2011 – 2012 г.

Към началото на учебната 2011 – 2012 .г. сградата на Младежкия дом, в която се помещава ОДК, като цяло беше неподдържана и не осигуряваше нормална работна среда.

Учебно-възпитателният процес технически не беше обезпечен. Нямаше интернет и компютри с изключение на един морално остарял компютър, който се ползваше от счетоводителя.

Финансово комплексът беше обезпечен до м. ноември, т.е. въпреки бюджетът от около 105 000 лв., които са били отпуснати за 2011 г., месеците ноември и декември се оказаха във финансово просрочие. Имаше и други задължения от около 6 000 лв.

Към 15.09.2011 г. числеността на персонала по щатно разписание беше 12 щата, 2 от които - свободни, а другите два заети от лица, ползващи неплатен отпуск. Едното лице вече беше подписало договор за работа в чужбина и беше освободено, считано от 01.10.2011 г. Следователно реалната численост на персонала беше 9 щата, колкото е и до този момент.


Вече по спечелен от ОДК проект[M1]  има нов компютър, лаптоп и мултифункционално устройство. Ремонтиран беше и още един наличен компютър.

Комплексът вече има собствен сайт[M2]  /изработен по същия проект/ и фейсбук – профил[M3] .

Помещенията и сградата като цяло са почистени и освежени с подръчни средства и са осигурени отделни помещения за дирекция, учителска стая и учебни стаи.

Бюджетът за 2012 г. е 44 184 лв. – за делегирани от държавата дейности и 10 700 лв. – за местни дейности.

Към настоящия момент са изплатени всички задължения на ОДК за 2010г., 2011г. и 2012г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ МЕРОПРИЯТИЯ, осъществени от ОДК в периода 01.10.2011г[M4] . – 15.06.2012г[M5] ., са:

 

ОКТОМВРИ:

         07.10.2011г. - Премиера „Домът на Бернарда Алба“ от  Ф. Г. Лорка в РДТ „Н. Хайтов“;

        15.10.2011г. – Две специални награди на Националния конкурс „Вълшебният свят на Родопите“;

   20.10.2011г. – Поднасяне на цветя пред паметника на полк. Вл. Серафимов по повод 99 години от Освобождението на Родопите;
   22.10.2011г. – Доклади по повод 99 години от Освобождението на Родопите и поднасяне на цветя на вр. Средногорец;
   29.10.2011г. – Доклади и викторина по повод Деня на народните будители, изнесени по време на посещение на Природонаучния и Археологическия музей в гр. Пловдив;

   

  НОЕМВРИ:

   01.11.2011г. – Поднасяне на венци и цветя на Алеята на възрожденците на пл. Възраждане;
   01.11.2011г. – Участие в концерт за читалище „Балкански просветител 1871“;
   04.11.2011г. – Концерт на национално мероприятие по природни науки и екология, организирано от РИО – Смолян;
   7.11.2011г. – Международен ден без тютюнев дим;

   

  ДЕКЕМВРИ:

  01.12.2011г. – Световен ден за борба със спин;

   02.12.2011г. – Концерт за хората в неравностойно положение;

   16.12.2011г. – Коледна изложба в Младежкия дом;

   17.12.2011г. – Концерт за Съюза на математиците в Смолян;

  19.12.2011г. – Коледен спектакъл в Детско отделение на МБАЛ „Бр. Шукеров“;

   20.12.2011г. – Куклен спектакъл в дом „Звънче“;

   20.12.2011г. – Коледен концерт в ОДК;

  21.12.2011г. – Коледен концерт за децата в неравностойно положение;

  22.12.2011г. – Коледуване в община Смолян;

  23.12.2011г. – Коледуване в читалище „Балкански просветител 1871“;

   

  ЯНУАРИ:

  21.01.2012г. – Концерт по повод Деня на родилната помощ в АГО – МБАЛ „Бр. Шукеров“;

   

  ФЕВРУАРИ:

   07.02.2012г. – Откриване на МИКЦ ЯКО в Младежкия дом;

  13.02.2012г. – Поетичен спектакъл „Любовни послания“;

  14.02.2012г. – Постери за Деня на влюбените;

  19.02.2012г. – Презентация „Апостоле, ти си ни нужен и днес“;

   19.02.2012г. – Състезание „Лъвски скок“ – рецитал по произведения на Ив. Вазов и фолклорен поздрав;

  29.02.2012г. – Изложба „Мартеничката – символ на българския дух“;

  29.02.2012г. – Драматизация по разказа на Георги Марковски „Мартеница“;

   

  МАРТ:

  01.03.2012г. – „От деца за деца“ – мартеници и драматизация по приказка за децата в Детско отделение в МБАЛ „Бр. Шукеров“;

   01.03.2012г. – Концерт за Баба Марта в ОДЗ №3;

   01.03.2012г. – Концерт за Баба Марта в ОДЗ №6;

   02.03.2012г. – Концерт по повод Националния празник в ОДЗ №3;

  03.03.2012г. – Поднасяне на цветя на паметника на Освободителите на пл. Възраждане.

  03.03.2012г. – Изложба-презентация „Опълченци от родния край“;

  03.03.2012г. – Шествие до паметника на Христо Ботев;

   08.03.2012г. – Участие в концерт по случай 8 март в ОДЗ №3;

   08.03.2012г. – Участие в концерт по случай 8 март в ОДЗ №6;

  03.2012г. - Участие в концерт по случай Великденските празници в ОДЗ №3;

  27.03.2012г. – Великденско хоро в Младежкия дом;

  27.03.2012г. – Карнавално шествие по повод Деня на театъра;

  29.03.2012г. – Концерт-спектакъл „Любовна пролет“ в ОДК;

   

  АПРИЛ:

  02.04.2012г. – Великденска изложба в Младежкия дом;

  03.04.2012г. – Открит урок по народни танци в ОДЗ №3;

   07.04.2012г. – Театрален фестивал „Океан от любов“;

  17.04.2012г. – Участие в откриване на изложба „Гората и климатичните промени“ в Младежкия дом;

   26.04.2012г. – Участие в концерт по случай Седмицата на детската книга в Регионална библиотека „Н. Вранчев“;

  28.04.2012г. – Участие в Деня на танца по повод откриване на Майските културни тържества;

   

  МАЙ:

  04.05.2012г. – Участие в концерт по повод 6 май – Деня на храбростта и българския воин в ДНА;

   04.05.2012г. - Участие в концерт по повод 130-годишнината от въвеждането на предучилищното възпитание в България в РДТ „Н. Хайтов“;

   04.05.2012г. – Участие в национален конкурс „Южни слънца“ в гр. Петрич;

  11.05.2012г. – Участие в концерт по случай патронния празник на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

  11.05.2012г. – Участие в спортен празник на ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“;

  12.05.2012г. – Участие с мажоретните състави на футболен турнир на детските градини;

  16.05.2012г. – Спектакъл „Домът на Бернарда Алба“ от Ф. Г. Лорка в РДТ „Н. Хайтов“;

  55. 17.05.2012г. – Изложба „Ние творим“ в Младежкия дом;

  18.05.2012г. – Годишен концерт на ОДК;

  23.05.2012г. – Участие в концерт по повод завършване на учебната година в ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“;

   30.05.2012г. – Участие в юбилеен концерт на ОДЗ №6;

   

  ЮНИ:

   01.06.2012г. – Участие в международен етнофестивал гр. Хасково;

  01.06.2012г. – Организиране и провеждане на празник по случай 1-ви юни – Деня на детето в РДТ „Н. Хайтов“;

  08.06.2012г. – Участие в международен младежки фестивал „Океан от любов – Приморско 2012“;

  15.06.2012г. - Участие в концерт по случай завършване на учебната година в ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“;

   

  Реализирани са общо 62 мероприятия до края на учебната година за основните училища.

  Изпълнена е и пълната годишна преподавателска норма на педагогическия колектив.

  От 18.06.2012г. до 31.08.2012г. – Организиране и провеждане на Лятно училище за деца и ученици на възраст от 6 до 18 години;

   

   

   

   

   

   

  КОНТАКТИТЕ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО на ОДК – Смолян, са свързани с организирането и реализирането на всички гореизброени мероприятия – конкретно с:

  Ръководството на РДТ „Николай Хайтов“;

  Директорите на ОДК – Кърджали, Варна, Чепеларе и др.;

  Ръководствата на Природонаучния и Археологическия музей – Пловдив; В постоянни контакти сме и с директора и уредниците в РИМ „Стою Шишков“, както и със зам. директора и колектива на РБ „Николай Вранчев“.

  Директора и колектива на Планетариум – Смолян;

  Ръководствата на РЗИ, РИОКОЗ, МБАЛ - Смолян;

  Ръководството на дом „Звънче“ – Смолян;

  Ръководствата на Съюза на инвалидите и Съюза на глухите – Смолян;

  Директорите и колективите на училища и детски градини, с които работим заедно – с някои от тях и по спечелени от ОДК проекти.

  Отлично работим с ръководствата на Ротари клуб, ТСБ и ИО – Смолян.

  Взаимно полезни контакти осъществяваме с читалищата в община Смолян.

  В постоянни контакти сме със Сдружение „Еко свят Родопи“.

  В непрекъснат контакт сме с директора на фолклорен ансамбъл „Родопа“.

  Освен на организираните родителски срещи неформални контакти се извършват с родители на участници в различните форми в ОДК почти ежедневно.

  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ОДК предстои да бъде приета на заседание на Педагогически съвет. Тя също ще бъде предоставена за информация на гражданите на Смолян.

   

  Г. Михайлова

  Директор   [M1]„Моят етнос е част от културата на света“ по конкурсна процедура 33.9-2011 към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

   [M2]http://www.odk-smolyan.eu

   [M3]Обединен детски комплекс Смолян

   [M4]Начало на учебната година за ОДК

   [M5]Край на учебната година за основните училища за деца и ученица на възраст от 6 до 18 годиниаобразователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Последна промяна от Вторник, 07 Март 2017г. 19:47ч.