Автор: Administrator   
Сряда, 01 Август 2012г. 06:40ч.


ОТЧЕТ  за дейностите

      по проект „Моят етнос е част от културата на света“

 

1. Дейност:

Ателие „Издирване и записване на празници, обичаи, традиции на различните етноси в Смолянска община“:

От 01.11.2011 г. група от 8 ученика издирва и записва различни празници, обичаи и традиции на етническите и религиозни групи в Смолянска община.

Децата работиха в Държавен архив и Регионален исторически музей – Смолян. Срещаха се със специалисти, издирваха материали в интернет. Запознаха се с начина на живот, мислене, бит и култура на различните етнически и религиозни групи. Проучиха обичаите при различни случаи – раждане на дете, сватба, рожден ден, имен ден, празниците и честванията на различните етноси в този регион.

 

2. Дейност:

В процеса на работа на различните ателиета са заснемани и записвани изявите на децата, събирани са материали от работата на различните ателиета. За тази дейност са използвани закупените по настоящия проект диктофон и дискове. Материалите са използвани за издадените брошури и дискове.

 

3. Дейност:

За селектиране и редактиране на събрания материал в различните ателиета се използват компютър, лаптоп и мултифункционално устройство, придобити с финансови средства, осигурени по настоящия проект.

 

4. Дейност:

Създаден е официален сайт на ОДК, какъвто до края на 2011г. нямаше: http://odk-smolyan.eu/. Сайтът е динамичен, което позволява постоянно актуализиране. В раздел „Проект“ е представена информация за дейностите в ОДК и по проекта. В раздел „Съобщения“ периодично е поставяна информация за изяви като концерти, изложби и др., които са осъществявани съвместно с групите от ОДК. Има връзка с Facebook. Като лого на сайта е качен и линк към ЦОИДУЕМ.

 

5. Дейност:

Ателие „Изследовател“ е учредено на 01.12.2011 г. в три групи, в едната от които се обучават десет деца, а в другите две – по 11 деца. В продължение на осем месеца те проучваха обичаите, традициите, гатанките, пословиците и поговорките от региона. Изработваха сурвачки, картички, пана, сувенири и мартеници, изписваха великденски яйца. Запознаваха се с културата на другия. С изработените предмети участваха в Коледната, мартенската, Великденската и заключителната изложба на ОДК.

 

6. Дейност:

На 01.12.2011 г. е учредено ателие „Песните на моя етнос“: Две групи деца по девет деца разучаваха общо осем песни, от които две ромски - „Джелем, джелем“ и „Като горско цвете“, обработената народна песен от Родопите „Родопска Ирландия“, песните „Македонско девойче“, „My Number One“, „Отново е Великден“, „И пак е лято“ и „Хвърчило“.

Проведени са различни дискусии за ромската музика, за мюсюлманските песни, за различните фолклорни области на богатия български фолклор.

 

7. Дейност:

Ателие „Диалог“ е учредено на 01.12.2011 г. - 13 деца от тази група проучваха традициите, обичаите и културното многообразие на различните етнически и религиозни групи. Провеждаха дискусии – съвместно опознаваха своите обичаи и традиции. Проучваха кои са видните личности от различните етнически групи, известни у нас и в чужбина.

 

8. Дейност:

Изготвен е етнокултурен календар от децата от ателие „Издирване и записване на празници, обичаи, традиции на различните етноси в Смолянска община“.

 

9. Дейност:

Тематични екскурзии за запознаване с фолклора и етнокултурното наследство на различните етноси в България /Габрово, Етъра, Жеравна/ с деца и родители: Осъществена с подкрепата на община Смолян за финансиране в размер 30% от стойността на проекта – 3 500 лв., което след одобрен окончателен отчет от ЦОИДУЕМ ще бъде възстановено. Общата одобрена стойност на проекта е 11 651.90 лв.

 

10. Дейност:

Заключителната дискусия на тема „Еднаквото и различното в културите на нашите етноси“ освен децата от ателие „Диалог“ взеха участие и учители и родители и премина при много голям интерес от страна на всички присъстващи.

 

11. Дейност:

Изворите играят важна роля в бита на родопчанина. При проучването децата установиха, че те имат едно и също значение в празнично-обредната система на различните етнически и религиозни групи. Във всяко село, дори махала, има изворче или няколко извора, за които се смята, че имат лечебни свойства и тяхната лечебна сила е особено силна на Гергьовден.

Това е и поводът за осъществяването на екскурзия по поречието на р. Арда – в селата Смилян, Могилица и Арда, където децата от всички ателиета освен изворите на р. Арда посетиха и разгледаха етнографска сбирка с автентични експонати в старинна родопска къща. При тези посещения децата обогатиха допълнително знанията си. Присъстваха осем родители.

12. Дейност:

Децата посетиха „Свещената вода - Балиева чешма“. Там на Гергьовден или Едрелез се стичат всички – християни, мюсюлмани, роми – всеки със своята болка и надежда. Това, което проучи за изворите и значението им в бита и традициите, групата демонстрира и сподели с деца от други групи в проекта и присъстващите родители на самата Балиева чешма. А есетата, които написаха, говорят за преживяното там: „Това място е сякаш митично, тайнствено, свещено. Природата е омайваща, зелена...“!

 

13. Дейност:

Научените песни бяха изпълнявани на многобройни изяви на училищни и общински празници като Коледен концерт в ОДК, Баба Марта в училище и ОДК, 3-ти март в училище и ОДК, 8-ми март в ОДК, Пролетен концерт, „Работилница за писане на яйца“ за Великден в ОДК, юбилеи на детски заведения, училищни концерти и изложби и др.

 

14. Дейност:

Децата, включени в проекта, участваха и в концерта, посветен на 1-ви юни – Деня на детето, организиран на общинско ниво от ОДК, изпълнявайки песните, разучавани до деня на празника.

 

15. Дейност:

Приключването на повечето дейности по проекта е отбелязано в началото на лятното училище като е експонирана заключителна изложба във фоайето на ОДК и концерт в концертната зала на Младежкия дом. При проучването и пресъздаването на различните обичаи и представянето им пред публиката децата разбраха, че в Родопите по уникален начин се преплитат етнокултурните обичаи. И всеки трябва да се гордее със своето културно наследство и да цени и уважава това на другия.

 

6. Дейност:

Издадени са 300 брошури с материали и снимки от проекта.

 

17. Дейност:

Издадени са 300 диска с материали и снимки от проекта.

 

18. Дейност:

Комуникационна дейност – публичност и работа с медиите, издаване на преслисти за проекта: Информация за предстояща работа по проекта е предоставена на 12.10.2011 г. на всички регионални медии като радио „Фокус“, информационен сайт „Смолян днес“, както и на централни медии, които имат кореспонденти в Смолян. На 25.10.2011 г. е предоставена информация за стартиране на проекта на всички регионални медии. За медиите и община Смолян на 06.12.2011 г.е изготвена информация за проекта, която е поставена на сайта на общината и в част от медиите точно по начина, по който е подадена – без редакция и без съкращения. Информация за приближаване приключването на дейностите по проекта е предоставена на медиите, в т. ч. и централни /БТА/ на 04.06.2012 г.

На заседания на Педагогически съвети са правени отчети за работата по проекта.

 

Общо 70 ученика от 1-во СОУ, 4-то и 5-то ОУ в 6 групи заедно с родители и с ръководители от ОДК работиха в продължение на 9 месеца – 339 учебни часа, изучавайки традициите и обичаите на християни, роми и мюсюлмани, на културата на другия - различния. С проекта се възпитава етническа толерантност сред децата, основаваща се на принципа, че за да приемеш различния, трябва да го опознаеш!

Последна промяна от Вторник, 07 Март 2017г. 19:47ч.