Автор: Administrator   
Неделя, 05 Март 2017г. 15:19ч.

 

 

ОТЧЕТ

за дейността на ОДК гр. Смолян през учебната 2014/2015 година

 

 1. I.Бюджетът в ОДК гр. Смолян...
 1. Във формите „Художествена гимнастика и сценичен балет“, „Краезнание, гражданско образование, традиции и обичаи“, „Театрално изкуство“, „Танцово изкуство - народни танци и спортни танци - начално обучение“, „Експериментално-практическа работа и моделиране при решаване на задачи по физика“, „Карате киокушинкай“ и „Вълшебният приказен свят“ към 01.10.2013г. са записани 410 деца и ученици от всички училища и от подготвителните групи на четири детски градини като постоянно се записват нови участници.

 

 1. Обществено значимите събития, осъществени от ОДК гр. Смолян в периода 01.10.2013г. – 15.06.2014г., са общо 41 /заедно със спектакъла на театралната школа на 16.09.2013г./ като освен реализираните мероприятия е изпълнена и годишната норма за преподавателска работа на педагогическия колектив.

 

 1. IV.За учебната 2013/2014г. участниците от ОДК гр. Смолян са получили грамоти и награди както за участие в различни формати, така и призови места в национални конкурси.

 

 1. V.От 01.07.2014г. до 31.08.2014г. в ОДК гр. Смолян е организирано и се провежда Лятно училище за деца и ученици на възраст от 6 до 18 години. За първи път в ОДК - Смолян в рамките на Лятното училище се провежда чуждоезиково обучение - интензивен курс по немски език, към който се проявява много силен интерес от ученици от различни възрастови групи и от много родители.

 

 1. VI.Контактите, осъществени от ръководството на ОДК гр. Смолян, са с:
 • Директора на НДД гр. София;
 • Директорите на ОДК и ЦРДгр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Пазарджик, гр. Кърджали, гр. Петрич, гр. Чепеларе, гр. Девин, гр. Златоград и др.;
 • Директорите и колективите на училища и детски градини в община Смолян;
 • Ръководствата на филиалите на ПУ „П. Хилендарски“ и ВСУ „Ч. Храбър“ гр. Смолян;
 • Директора и творческия колектив на РДТ „Николай Хайтов“ гр. Смолян;
 • Ръководството и творческия колектив на ФА „Родопа“ гр. Смолян;
 • Ръководствата и колективите на РИМ „Стою Шишков“, РБ „Николай Вранчев“ и ХГ гр. Смолян.
 • Ръководствата на читалищата в община Смолян.
 • Директора и колектива на Планетариум гр. Смолян;
 • Ръководството и екипа на Съюза на инвалидите гр. Смолян;
 • Ръководствата на Ротари клуб, ТСБ и ИО гр. Смолян;
 • Ръководствата на РЗИ, РИОКОЗ, МБАЛ гр. Смолян;
 • Ръководствата на НПО от гр. Смолян и от страната;

 

Директор:

 

Михайлова, Г.

Последна промяна от Вторник, 07 Март 2017г. 19:46ч.