Автор: Administrator   
Неделя, 05 Март 2017г. 15:22ч.

 

 

ОТЧЕТ

за дейността на ОДК гр. Смолян

през учебната 2014/2015 година

 

 

 1. I.В ОДК гр. Смолян се работи в три направления - художествено-творческо; спортно-туристическо; научно-познавателно и приложно-техническо.

В клубовете и школите - „Музика“, „Танцово изкуство - спортни танци - начално обучение“, „Театрално изкуство“, „Вълшебният приказен свят“, „Краезнание“, „Традиции и обичаи“, „Млад европеец“, „Млад природолюбител“, „Природата - наш дом“, „Знам и мога“, „Карате киокушинкай“ и „Експериментално-практическа работа и моделиране при решаване на задачи по физика“ през изминалата 2014/2015 учебна година са записани общо 381 деца и ученици от всички училища и от подготвителните групи на три детски градини като постоянно се записват нови участници.

 1. II.Изпълнена е годишната норма за преподавателска работа на педагогическия колектив.
 2. III.Обществено значимите събития, осъществени от ОДК гр. Смолян в периода 01.10.2014г. – 15.06.2015г., са общо 37, от които 19 са самостоятелно организирани от ОДК.
 3. IV.От 01.07.2015г. до 31.08.2015г. в ОДК гр. Смолян са организирани и се провеждат занимания по интереси за деца и ученици на възраст от 6 до 18 години, към които се проявява много силен интерес от децата от различни възрастови групи от града, от страната и от чужбина - Германия, САЩ и др.
 4. V.За учебната 2014/2015г. участниците от ОДК гр. Смолян са получили четири награди на международно ниво - олимпиада, една специална награда на национално ниво - конкурс, една грамота и благодарствени адреси от общински събития, от общински училища и от други общински институции.
 5. VI.Контролната дейност в ОДК е осъществявана периодично в срокове, заложени в Годишния план за 2014/2015 учебна година, като са извършени и регистрирани в книгата за ръководно-контролната дейност на директора общо 14 проверки.
 6. VII.Контактите, осъществени от ръководството на ОДК гр. Смолян, са с:
 • Директора на НДД гр. София;

 

 

 

 • Директорите на ОДК и ЦРДгр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Пазарджик, гр. Кърджали, гр. Петрич, гр. Чепеларе, гр. Девин, гр. Златоград и др.;
 • Директорите и колективите на училища и детски градини в община Смолян;
 • Ръководствата на филиалите на ПУ „П. Хилендарски“ и ВСУ „Ч. Храбър“ гр. Смолян;
 • Директора и творческия колектив на РДТ „Николай Хайтов“ гр. Смолян;
 • Ръководството и творческия колектив на ФА „Родопа“ гр. Смолян;
 • Ръководствата и колективите на РИМ „Стою Шишков“, РБ „Николай Вранчев“ и ХГ гр. Смолян.
 • Ръководствата на читалищата в община Смолян.
 • Директора и колектива на Планетариум гр. Смолян;
 • Ръководството и екипа на Съюза на инвалидите гр. Смолян;
 • Ръководствата на Ротари клуб, ТСБ и ИО гр. Смолян;
 • Ръководствата на РЗИ, РИОКОЗ, МБАЛ гр. Смолян;
 • Ръководствата на НПО от гр. Смолян и от страната;
 1. VIII.Препоръки за учебната 2015/2016 година:
 • По-голям брой участия в състезания, олимпиади и конкурси на регионално, национално и международно ниво.
 • Организиране на по-голям брой самостоятелни изяви.
 • Надграждаща квалификация на педагогическия персонал.

 

 

Директор:

 

Михайлова, Г.

Последна промяна от Вторник, 07 Март 2017г. 19:46ч.