Проект
Автор: Administrator   
Четвъртък, 14 Юни 2012г. 09:49ч.

Този сайт е изработен по проект „Моят етнос е част от културата на света" към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по конкурсна процедура 33.9-2011.

Чрез този проект представяме културното многообразие на етническите малцинства като висша ценност на обществото ни и залог за бъдещето. Даваме възможност на учениците да представят културната специфика на отделните етнически малцинства, живеещи в Родопите – българи, българомохамедани, турци, роми.

В продължение на 9 месеца 68 ученика с участието на 12 родители издирват, записват, редактират, пресъздават и популяризират специфичния фолклор на етносите, живеещи на територията на Смолянска община /обичаи, поговорки, пословици, гатанки, приказки, песни/. Опознават културата на другия.

Сформирани са три ателиета по интереси, в които се работи по възрастови групи:

В Ателие "Изследователи" - проучване етимологията на имената и кой с кого е съименник от другия етнос, проучване на заимствания и преплитане на обичаи, традиции и празници на различните етноси.

В Ателие "Песните на моя етнос" – проучване и изпълнение на специфични песни.

В Ателие "Диалог" – разискване и дебати, есета.

Песните се представят на Коледни тържества на ОДК и училища, на 1 юни, на други публични изяви.

Наученото по проекта се представя на изложби и конкурси, организирани по повод християнски, мюсюлмански и ромски празници и обичаи, на заключителна изложба с концерт, в брошура, диск и в интернетстраница.

В Смолянска област от векове съжителстват две основни етнически култури, базиращи се на вероизповедание – християнската и мюсюлманската. Ромите тук също са от двете религии. В Родопите по уникален начин се преплитат етнокултурни обичаи, които не се срещат другаде. Време е подрастващите да бъдат активизирани да се гордеят със своето културно наследство и да опознаят това на другия, за да го уважават и ценят.

С този проект искаме да активизираме креативната енергия на учениците за позитивна промяна в общественото отношение към различните култури. Да спомогнем децата и обществото да признае културното многообразие, да подкрепим личностното израстване и реализация на деца от етническите малцинства.

В работата си с деца и ученици сме установили тяхната потребност, но и финансова невъзможнот организирано да се запознаят и представят специфични особености на тяхната етнокултура. Искаме да им предложим избор да намерят форма за по-пълноценно прекарване на свободните дни. Да насочим вниманието им към интересни и смислени занимания, да дадем на младите хора алтернативи за изява и себедоказване, да реагираме изпреварващо на негативната тенденция за проявено насилие срещу и от подрастващи. Под ръководството на педагози и специалисти да сбъднем желанието за приключения и придобиване на нови умения и знания в една неформална обстановка и в пряко общуване с магията на автентичната традиция и песен. Да създадем предпоставка за подобряване на диалога ученик – учител - родител.

Настоящият проект е в съответствие със Стратегията за равноправно интегриране на децата от етническите малцинства на МОМН.

В съотвествие е и с Общинската програма за закрила на детето 2011- 2012 г. на Община Смолян.

Времетраенето на проекта е от 01.11.2011 г. до 31.07.2012 г.

Последна промяна от Понеделник, 20 Март 2017г. 19:37ч.