Автор: Administrator   
Понеделник, 11 Март 2019г. 06:37ч.

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОДК


Гр. Смолян, бул. „България” № 5;      

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

www.odk-smolyan.eu

 

 

УТВЪРДИЛ:

/На основание чл.35, ал.1 от Наредба за приобщаващо образование/

 

ДИРЕКТОР:

Г. Михайлова

 

 

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ

за 2018 /2019 учебна година

 

І. ОБЛАСТИ, ПРОФИЛИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ

 

1. Област Наука и технологии - постоянни групи:

 

1.1. Профил Природоматематически:

- Клуб „Експериментална физика и моделиране“ - 2 групи;

1.2. Профил Екология и опазване на околната среда:

- Клуб „Любознайко“ - 1 група;

1.3. Профил Приложно-технически:

- Клуб „Забавен английски език“ - 1 групи;

- Клуб „Забавен испански език“ - 2 група;

1.4. Профил Хуманитарно-обществен:

- Клуб „Традиции и обичаи“ - 2 групи,

- Клуб „Краезнание“ - 2 групи,

 

2. Област Изкуства - постоянни групи:

 

2.1. Профил Литературно творчество:

- Клуб „Вълшебният приказен свят“ - 1 група;

            - Клуб „Вълшебните буквички“ - 1 група;

2.2. Профил Театрално изкуство:

-          Театрална школа - 2 групи;

2.3. Профил Танцово изкуство:

-          Клуб по спортни танци - 14 групи;

-          Школа по народни танци – 2 групи;

2.4. Профил Музикално изкуство:

- Вокална група - 2 групи;

- Школа по народно пеене - 2 групи;

 

3. Област Спорт - постоянни групи:

 

3.1. Профил Индивидуални спортове:

- Клуб по карате и джу-джицу - 1 група;

3.2. Профил Колективни спортове:

            - Школа по източни бойни изкуства - 1 група;

 

4. Временни групи:

 

4.1. Профил Музикално изкуство:

            - Вокална група - ІІІ гр. - 1 група през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. – общо 32 уч. ч.;

            - Вокална група - ІV гр. - 1 група през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. – общо 32 уч. ч.;

            - Народно пеене – ІІІгр. - 1 група през учебната година - 4 уч. седм. по 8 уч. ч. – общо 32 уч. ч.;

            - Школа по народни танци – ІІІ група – 1 група през учебната година – 2 уч. седм по 5 уч. ч. – общо 10 уч. ч.;

 

ІІ. ГРАФИК НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Начало на учебната година - 01.10.2018 г.

Край на учебната година    - 30.09.2019 г.

 

ВАКАНЦИИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – Коледна

05.02.2019 г. –                                 междусрочна

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

04.03.2019 г. – Национален празник /03.03./

26.04. – 29.04.2019 г. – Великден

01.05.2019 г. – Официален празник

06.05.2019 г. – Официален празник

21.05.2019 г. – ДЗИ / НВО

23.05.2019 г. – ДЗИ / НВО

24.05.2017 г. – Официален празник

Графикът на образователния процес е съобразен с графика за учебното време и ваканциите, утвърден от министъра на образованието и науката и с организацията на учебното време на училищата в община Смолян.

 

ІІІ. Минимална задължителна норма за преподавателска работа на учителите в ЦПЛР-ОДК - 700 ч., от които 72 часа - индивидуална работа, за:

-            Работа с деца и ученици, които се обучават в постоянно действащи групи през цялата учебна година.

-            Работа с деца и ученици, които се обучават във временно действащи групи през учебната година. Продължителността на работа е до 4 седмици със седмична заетост до 8 часа за всяка група, като учителите ръководят до 3 временни групи през учебната година.

С деца в предучилищна възраст се организират дейности, извън подготовката им за училище преди постъпването им в първи клас, в групи по профили без равнища. Продължителността на работата е до 36 учебни седмици със седмична заетост до 3 учебни часа. Определените за тях часове се включват в норматива на учителя.

 

 

ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

 

ОСНОВНИ ФОРМИ НА РАБОТА

 

  1. Постоянно действащи групи през цялата учебна година.
  2. Временно действащи групи през учебната година.

Във временни групи през учебната година се обучават деца и ученици за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ЧАС

 

1. За деца и за ученици до ІІІ клас – 30 минути;

2. За ученици от ІV до ХІІ клас – 40 минути.

Забележка: Учебните часове се провеждат в интервала от 9:00 ч. до 20:00 ч., включително събота и неделя. Почивката между часовете е 10 мин.

 

Приложение: Разпределение на часовете по организационно педагогическите форми за постоянните групи и временните групи през учебната година в ЦПЛР-ОДК гр. Смолян.


 

 

 
П Р И Л О Ж Е Н И Е

 

Област Наука и технологии

 

 

 

ПРОФИЛ:

Педагогическа форма

ПОСТОЯННИ ГРУПИ

 

 

Общ брой уч. часове годишно

І - ІV клас

V - VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ - ХІІ клас

Брой учебни седмици

30 - 32

30 - 34

30 - 36

30 - 36

Профил Природо-математически:

Клуб по експериментална физика и моделиране - І;

   Клуб по експериментална физика и моделиране - ІІ;      

 

 

 

 

 

 

 

 

36 х 2

 

 

 

36 х 2

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

72

Профил Екология и опазване на околната среда:

Клуб Любознайко;

 

 

 

 

 

32 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Профил Приложно-технически:

Клуб Забавен английски език;

Клуб Забавен испански език - І;

Клуб Забавен испански език -

ІІ;

 

 

 

 

 

 

36 х 3

 

 

36 х 3

 

 

36 х 4

 

 

 

 

 

108

 

 

108

 

 

144

Профил Хуманитарно-обществен:

Клуб Традиции и обичаи - І;

Клуб Традиции и обичаи - ІІ;

Клуб Краезнание - І;

Клуб Краезнание - ІІ;

 

 

 

 

 

32 х 2

 

32 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 х 2

 

34 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

64

 

64

 

68

 

 

 

 

 

 

Област Изкуства

 

 

ПРОФИЛ:

Педагогическа форма

ПОСТОЯННИ ГРУПИ

І равнище

ІІ равнище

ІІІ равнище

 

Общ брой уч. часове годишно

Брой учебни седмици

30 - 32

30 - 36

30 -36

Профил Литературно творчество:

Клуб Вълшебните буквички

Клуб

Вълшебният приказен свят

 

 

 

 

 

 

 

 

32 х 2

 

 

 

 

 

36 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

64

Профил Театрално изкуство:

Театрална школа - І;

Театрална школа - ІІ;

 

 

 

 

 

 

36 х 6

 

36 х 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

 

144

Профил Танцово изкуство:

Спортни танци - І;

Спортни танци - ІІ;

Спортни танци - ІІІ;

Спортни танци - ІV;

Спортни танци - V;

Спортни танци - VІ;

Спортни танци - VІІ;

Спортни танци - VІІІ;

Спортни танци - ІХ;

Спортни танци - Х;

Спортни танци - ХІ;

Спортни танци - ХІІ;

Спортни танци - ХІІІ;

Спортни танци - ХІV;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 х 1

 

32 х 1

 

32 х 1

 

32 х 1

 

32 х 1

 

32 х 1

 

32 х 1

 

32 х 1

 

32 х 1

 

32 х 1

 

 

 

 

 

 

36 х 2

 

36 х 2

 

34 х 2

 

 

 

 

36 х 5

 

 

 

 

 

180

 

72

 

72

 

68

 

32

 

32

 

32

 

32

 

32

 

32

 

32

 

32

 

32

 

32

Школа по народни танци – І;

Школа по народни танци – ІІ;

 

 

 

34 х 4

 

 

34 х 6

 

 

 

136

 

 

204

Профил Музикално изкуство:

Клуб по забавна музика - І;

Клуб по забавна музика - ІІ;

Клуб по народно пеене;

Клуб по народно пеене - ИР;

 

 

 

 

 

32 х 6

 

32 х 6

 

32 х 5

 

30 х 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

 

192

 

160

 

60

 

 

Област Спорт

 

 

ПРОФИЛ:

Педагогическа форма

ПОСТОЯННИ ГРУПИ

 

І равнище

ІІ равнище

ІІІ равнище

Брой учебни седмици

30 - 32

30 - 36

30 - 36

Профил Индивидуални спортове:

Клуб по карате и джу-джицу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 х 4

 

 

 

 

144

Профил Колективни спортове:

Школа по източни бойни изкуства;

 

 

 

 

 

 

36 х 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

 

 

Временни групи през учебната година:

 

Профил Музикално изкуство:

 

Вокална група - ІІІ-та гр. - 4 седмици по 8 учебни часа – общо 32 учебни часа;

Вокална група - ІV-та гр. - 4 седмици по 8 учебни часа – общо 32 учебни часа;

Народно пеене – ІІІ-та гр. - 4 седмици по 8 учебни часа – общо 32 учебни часа;

 

Профил Танцово изкуство:

 

Школа по народни танци – ІІІ-та гр. – 2 седмици по 5 учебни часа – общо 10 уч. часа;

 

Планът за обучение е приет с решение №3 на заседание на Педагогическия съвет от 01.10.2018 г. с Протокол №1.л. ГГ

Последна промяна от Четвъртък, 21 Ноември 2019г. 17:16ч.